Politika privatnosti (GDPR)

Q Norma d.o.o. je uskladila svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Q Norma d.o.o. posluje isključivo s pravnim osobama

Naši klijenti su pravne osobe. Pravne osobe se ne smatraju ispitanicima. To znači da ne obrađujemo osobne podatke fizičkih osoba. Unatoč tome voljni smo omogućiti pravo na zaštitu osobnih podataka svima koji smatraju da imaju interes zaštite osobnih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka preko web stranice i kolačići

Ponekad ispitanik može dobrovoljno poslati svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu. To se najčešće događa u svrhu potencijslnog zaposlenja. Takve mailove odmah brišemo. Dakle, osobni podaci koji su nam dostavljeni npr. molba ili životopis ispitanika se neće ni na koji način učiniti dostupnim neovlaštenim drugim stranama. Našu web stranicu posjećuju pravne osobe. Kolačić (Cookie) je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačiće ne koristimo kako bi radili dubinske analize posjetitelja web stranice.

Prava ispitanika prema GDPR-u

Ispitanik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

 

Kako ostvariti svoja prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte osobu zaduženu za zaštitu osobnih podataka u Q Normi d.o.o. putem mail-a: info@qnorma.com

Tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podatka

Unutar Q Norme d.o.o. prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka.